deyimlerimiz.com

SON EKLENEN DEYİMLER

Teşkil edilmek

Meydana getirilmek, kurulmak.
"Yeni bir parti teşkil edildi."
"Site yönetimi teşkil edilmeden olmaz."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 480 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Açık fikirli olmak

Olayları, gelişmeleri, yenilikleri iyi anlayıp gereği gibi karşılamak; düşündüğünü olduğu gibi söylemek.
"Açık fikirli olmandan dolayı seni tebrik ederim."
"Çekinmene gerek yok, açık fikirli ol lütfen."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 473 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Aslanı yatağında avlamak

Bir kimseyi harekete geçemeden etkisiz hale getirmek.

 

deyimlerimiz.com ekledi, 521 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Abur cubur yemek

İnsan sağlığına faydalı olup olmadığı düşünülmeksizin rastgele yenen, yemek yerini tutmayan yiyecekler yemek.
"Çocuklar, abur cubur yemeyin, yemek hazır."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 443 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Tazekan / taze kan

Bir kuruluşu canlandırabilecek yeni kişi veya kişiler.
"Bu takıma tazekan lazım, yoksa işimiz zor."

Deyim değil, sıfattır.

 

deyimlerimiz.com ekledi, 419 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Acı söz söylemek

İnsanın gönlünü inciten, onuruna dokunan, kırıcı, üzücü, ağır söz söylemek.
"Hiç düşünmeden, bana acı sözler söyledin."
"Acı söz söyleyip kardeşini çok kırdın."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 460 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Hatır senedi

Gerçek bir ticari işleme ve bir alacağa dayanmayan, gerçek duruma uymayan, yalnız herhangi bir kişiye para sağlamak amacıyla düzenlenerek imzalanan senet.
"Sağ olsun, babandan iki tane hatır senedi aldım."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 500 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Kabul eylemek

1. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak.
"Kabul eylerseniz, akşama size oturmaya geleceğiz."

2. Yanına, katına almak.
"Kabul eylerseniz, bu akşam ben de sizinle gideyim."

3. Bir armağanı almak.
"Lütfen bu çiçeği kabul eyleyin."

4. Onaylamak.
"Büyüklerinin yanında böyle konuşmanı kabul eyleyemem."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 475 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Dalgın dalgın

Çevresiyle ilgilenmeden, düşünceli olarak.
"Dalgın dalgın camdan bakıyordu."
"Dün akşam dalgın dalgın giderken merdivenden düşmüş."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 463 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Elin ağzına bakma

Başka kişilerin sözüyle hareket etme.
"Sen elin ağzına bakma, böyle bir şey yok."
"Elin ağzına bakmayı bırak, başın derde girecek."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 504 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

RASTGELE TÜRKÇE DEYİMLER

Komalık olmak

Yediği dayaktan sonra kıpırdayamayacak duruma gelmek.
"Gözaltında komalık olduğunu söylediler."
"Akıllı ol, seni komalık oluncaya kadar döverim."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 222 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Dalgaya gelmek

Yanılmak, dalgınlıkla unutmak.
"Duyduklarına inanıp da dalgaya gelme, sonra çok üzülürsün."
"Dalgaya gelmemem gerekiyordu, bu iyi olmadı."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 176 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Un çuvalı gibi vurdukça tozar

Yokluk içinde olduğunu sözlediği halde, ihtiyaç halinde gerekli şeyleri ortaya çıkarır, hazır eder.
"O, un çuvalı gibi vurdukça tozar, sen kendi derdini düşün."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 182 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Zart zurt etmek

Bağırıp çağırarak, yükseklerden atıp tutarak çıkışmak; kendini büyük göstererek kaba kuvvet gösterisinde bulunmak. Saygı ve hoşgörü sınırlarını aşmak.
"Bu da durmadan zart zurt eder."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 240 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Yedi canlı

Pek çok ölüm tehlikesi geçirip sağ kurtulan insan ya da hayvan.
"Yedi canlı mısın nesin, nasıl kurtuldun o kazadan?"
"Ona bir şey olmaz, yedi canlıdır o."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 230 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Gel zaman git zaman

Aradan epeyce bir zaman geçtikten sonra.
"Gel zaman git zaman bu ikisi beraberce yaptılar bu evi."
"Gel zaman git zaman bir çocukları oldu."
"Gel zaman git zaman biz çok sıkı iki arkadaş olduk."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 415 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

İzzetinefsine yedirememek

Onursuz kalmayı kabul edememek, düşkünlüğü veya zavallılığı reddetmek.
"İzzetinefsine yediremiyorsan bu çocuğa sahip çık."
"Yıllarca şehirde yaşadığı için, çiftçilik yapmayı izzetinefsine yediremiyor."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 181 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Ağız kokusu

Bir kimsenin çekilmez davranışları, istekleri, sözleri.
"Onun ağız kokusunu çekecek durumda değilim."
"Bu saatten sonra kimsenin ağız kokusunu çekemem."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 204 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Diş bilemek

Öç almak, kötülük yapmak için fırsat kollamak; öfkesini gösterir durum almak.
"Bana diş bilediği bakışlarından belli."
"Kimileri bu dik kafalı öğrenciye diş biliyordu."
"Seçimi kaybettiği günden beri bize diş bilediğini herkes bilir."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 535 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Ne od var ne ocak

Aşırı yoksulluğu, geçim darlığını anlatmak için kullanılır.
"Ne od var ne ocak, bu soğukta ne yapacak bu insanlar."
"Bu parayı nasıl ödeyecekler, insanlarda ne od var ne ocak."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 217 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü