deyimlerimiz.com

SON EKLENEN DEYİMLER

Teşkil edilmek

Meydana getirilmek, kurulmak.
"Yeni bir parti teşkil edildi."
"Site yönetimi teşkil edilmeden olmaz."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 582 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Açık fikirli olmak

Olayları, gelişmeleri, yenilikleri iyi anlayıp gereği gibi karşılamak; düşündüğünü olduğu gibi söylemek.
"Açık fikirli olmandan dolayı seni tebrik ederim."
"Çekinmene gerek yok, açık fikirli ol lütfen."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 570 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Aslanı yatağında avlamak

Bir kimseyi harekete geçemeden etkisiz hale getirmek.

 

deyimlerimiz.com ekledi, 624 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Abur cubur yemek

İnsan sağlığına faydalı olup olmadığı düşünülmeksizin rastgele yenen, yemek yerini tutmayan yiyecekler yemek.
"Çocuklar, abur cubur yemeyin, yemek hazır."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 538 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Tazekan / taze kan

Bir kuruluşu canlandırabilecek yeni kişi veya kişiler.
"Bu takıma tazekan lazım, yoksa işimiz zor."

Deyim değil, sıfattır.

 

deyimlerimiz.com ekledi, 513 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Acı söz söylemek

İnsanın gönlünü inciten, onuruna dokunan, kırıcı, üzücü, ağır söz söylemek.
"Hiç düşünmeden, bana acı sözler söyledin."
"Acı söz söyleyip kardeşini çok kırdın."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 580 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Hatır senedi

Gerçek bir ticari işleme ve bir alacağa dayanmayan, gerçek duruma uymayan, yalnız herhangi bir kişiye para sağlamak amacıyla düzenlenerek imzalanan senet.
"Sağ olsun, babandan iki tane hatır senedi aldım."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 606 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Kabul eylemek

1. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak.
"Kabul eylerseniz, akşama size oturmaya geleceğiz."

2. Yanına, katına almak.
"Kabul eylerseniz, bu akşam ben de sizinle gideyim."

3. Bir armağanı almak.
"Lütfen bu çiçeği kabul eyleyin."

4. Onaylamak.
"Büyüklerinin yanında böyle konuşmanı kabul eyleyemem."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 588 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Dalgın dalgın

Çevresiyle ilgilenmeden, düşünceli olarak.
"Dalgın dalgın camdan bakıyordu."
"Dün akşam dalgın dalgın giderken merdivenden düşmüş."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 545 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Elin ağzına bakma

Başka kişilerin sözüyle hareket etme.
"Sen elin ağzına bakma, böyle bir şey yok."
"Elin ağzına bakmayı bırak, başın derde girecek."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 604 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

RASTGELE TÜRKÇE DEYİMLER

Nam almak

Tanınmak, ünlü her yerde bulunmak.
"Davete nam almış birçok sanatçı katılıyor."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 354 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Ok atmak

Miras kalan malları paylaştırmak için kura çekmek.
"Ok atmak için tüm mirasçılar odada toplanmıştı."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 263 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Pupa yelken ilerlemek

1. Yelkenler, arkadan esen rüzgârla şişmiş olarak, tam yolla gitmek.
"Pupa yelken ilerlemek var uzak diyarlara."

2. Alabildiğince, hiçbir şeye bağımlı olmadan yol almak.
"Pupa yelken ilerleyen teknoloji, bize de bir iş kapısı açtı."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 276 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Basmakalıp

Üzerinde etraflıca düşünmeden, sırf taklide dayanılarak yapılan.
"Basmakalıp laflarla bana nasihat verme."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 312 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Dili çetrefilli olmak

Rahat ve düzgün konuşamamak

 

deyimlerimiz.com ekledi, 204 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Görev saymak

Görev olarak üzerine almak, sorumluluk üstlenmek.
"Senin başarın için yardımcı olmayı hep görev saydım, her desteği verdim."
"Arabayı her hafta temizlemeyi görev sayman lazım."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 270 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Bal sağmak

Kovandan bal ürünü almak.
"Babam bal sağmak için bahçeye indi."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 229 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Gözüyle tartmak

Kim ve ne olduğunu anlamak için dikkatle bakmak.
"Şu geçeni gözünle tart bakalım, sence nasıl biri?"
"Birkaç kez gözüyle tartmış, gözünün hiç tutmadığını ifade etmişti."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 196 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Ev kadını

1. Ev işlerini çok iyi beceren kadın.
"Bu işi ancak ev kadını yapabilir."

2. Bir işte çalışmayıp evinin işleriyle uğraşan kadın.
"Annem ev kadınıdır."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 226 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Haber salmak

Herhangi bir araçla bildirmek.
"Size özel olarak bir haber salmak istiyorum."
"Bize haber salmadan bu işe neden başladınız."
"Eski dönemlerde dumanla haber salınırmış."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 249 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü