deyimlerimiz.com

SON EKLENEN DEYİMLER

Teşkil edilmek

Meydana getirilmek, kurulmak.
"Yeni bir parti teşkil edildi."
"Site yönetimi teşkil edilmeden olmaz."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 323 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Açık fikirli olmak

Olayları, gelişmeleri, yenilikleri iyi anlayıp gereği gibi karşılamak; düşündüğünü olduğu gibi söylemek.
"Açık fikirli olmandan dolayı seni tebrik ederim."
"Çekinmene gerek yok, açık fikirli ol lütfen."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 317 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Aslanı yatağında avlamak

Bir kimseyi harekete geçemeden etkisiz hale getirmek.

 

deyimlerimiz.com ekledi, 339 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Abur cubur yemek

İnsan sağlığına faydalı olup olmadığı düşünülmeksizin rastgele yenen, yemek yerini tutmayan yiyecekler yemek.
"Çocuklar, abur cubur yemeyin, yemek hazır."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 278 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Tazekan / taze kan

Bir kuruluşu canlandırabilecek yeni kişi veya kişiler.
"Bu takıma tazekan lazım, yoksa işimiz zor."

Deyim değil, sıfattır.

 

deyimlerimiz.com ekledi, 273 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Acı söz söylemek

İnsanın gönlünü inciten, onuruna dokunan, kırıcı, üzücü, ağır söz söylemek.
"Hiç düşünmeden, bana acı sözler söyledin."
"Acı söz söyleyip kardeşini çok kırdın."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 259 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Hatır senedi

Gerçek bir ticari işleme ve bir alacağa dayanmayan, gerçek duruma uymayan, yalnız herhangi bir kişiye para sağlamak amacıyla düzenlenerek imzalanan senet.
"Sağ olsun, babandan iki tane hatır senedi aldım."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 327 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Kabul eylemek

1. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak.
"Kabul eylerseniz, akşama size oturmaya geleceğiz."

2. Yanına, katına almak.
"Kabul eylerseniz, bu akşam ben de sizinle gideyim."

3. Bir armağanı almak.
"Lütfen bu çiçeği kabul eyleyin."

4. Onaylamak.
"Büyüklerinin yanında böyle konuşmanı kabul eyleyemem."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 312 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Dalgın dalgın

Çevresiyle ilgilenmeden, düşünceli olarak.
"Dalgın dalgın camdan bakıyordu."
"Dün akşam dalgın dalgın giderken merdivenden düşmüş."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 310 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Elin ağzına bakma

Başka kişilerin sözüyle hareket etme.
"Sen elin ağzına bakma, böyle bir şey yok."
"Elin ağzına bakmayı bırak, başın derde girecek."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 332 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

RASTGELE TÜRKÇE DEYİMLER

Gözü tutmak

Güvenmek, beğenmek.
"O adamı gözüm tuttu benim."
"Bu yeni arkadaşını gözüm pek tutmadı."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 321 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Gül gibi yaşamak

1. Çok iyi anlaşmak, geçinmek.
"Sen niye bize karışıyorsun ki, biz gül gibi yaşıyoruz."
"Gül gibi yaşayıp gidiyorlar, Allah nazarlardan saklasın."

2. Pek geniş olmayan bir imkanla rahat, sıkıntısız yaşamak.
"Ben bu parayla, ömrümün sonunda kadar gül gibi yaşarım."
"Çok para kazanıp, gül gibi yaşamayı herkes ister."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 135 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Hazırlıklı olmak

Hazırlanmış olmak.
"Hazırlıklı olun, araba her an gelebilir."
"Kışa hazırlıklı olmak lazım, yoksa işimiz zor."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 105 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Dağ doğura doğura fare doğurdu

Önemli gibi görünen şeylerden önemsiz bir sonuç çıkması durumunda söylenir.
"Son girdiğimiz işten büyük gelir bekliyorduk ama dağ fare doğurdu."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 701 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Gölge olmak

Yardım etmek.

 

deyimlerimiz.com ekledi, 168 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Tefe koymak

Bir kimseyi ya da bir olayı alay edercesine ve beğenilmeyecek yönüyle anlatmak.
"Bunlar adamı tefe koyarlar, sakın ağzından bir şey kaçırma."
"Kıskandığı için seni tefe koyuyor."
"Gazeteciler, ünlü sanatçıyı tefe koymakta gecikmediler."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 248 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Rufailer karışmak

Çok karışık olduğu için nasıl yapılacağı bilinemez, nasıl yapıldığını bilmek imkansızdır.

 

deyimlerimiz.com ekledi, 196 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Gurup etmek

Güneş batmak.
"Güneş gurup ediyorken, biz de eve varmak üzereydik."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 150 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

Akşamdan kalmış

Gece içtiği içkinin sersemliğini sabah olduğu hâlde üzerinden atamamış kimseler için kullanılır.
"Bugün de akşamdan kalmışsın."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 119 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü

İğne yutmuş ite dönmek

Zayıf ve bitkin duruma gelmek.
"Hastalık yüzünden iğne yutmuş ite döndüm."
"İğne yutmuş ite dönmek istemiyorsan iyi beslenmelisin."

 

deyimlerimiz.com ekledi, 118 kez okundu.

Türkçe Deyimler Sözlüğü