deyimlerimiz.com

... hâle girmek deyimi:

... hâle girmek deyiminin anlamı ve açıklaması

... bir duruma gelmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.