deyimlerimiz.com

... hâlini almak deyimi:

... hâlini almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Herhangi bir duruma gelmek.
"Bu durum onda takıntı halini almaya başladı."
"Süt bir süre sonra yoğurt halini alacak."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.