deyimlerimiz.com

...-mesi gün meselesi deyimi:

...-mesi gün meselesi deyiminin anlamı ve açıklaması

Olması her an mümkün, sürekli gerçekleşebilecek durumda.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.