deyimlerimiz.com

Acayibine gitmek deyimi:

Acayibine gitmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyi, olayı yadırgamak, tuhafına gitmek, garipsemek.
"Onu o kıyafetlerle gördüğümde, çok acayibime gitmişti."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.