deyimlerimiz.com

Âcizleri deyimi:

Âcizleri deyiminin anlamı ve açıklaması

Alçak gönüllülük göstermek üzere eskiden "ben" zamiri yerine kullanılırdı.
"Âcizleri size çok değer verdiğim için, üzülmenizi istemem."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.