deyimlerimiz.com

Açlık grevi deyimi:

Açlık grevi deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendisine veya başkalarına yapılan bir haksızlığı protesto için bir kimsenin kendini aç bırakması.
"Açlık grevindeki işçiler, nihayet eyleminden vazgeçtiler."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.