deyimlerimiz.com

Ad koymak deyimi:

Ad koymak deyiminin anlamı ve açıklaması

Çağırmak, anmak için bir şeye ad vermek, adlandırmak.
"İlk çocuklarına babasının adını koydular."
"Mahalledeki köpeğe pamuk adını koymuşlar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.