deyimlerimiz.com

Adı sanı olmak deyimi:

Adı sanı olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bilinmek, tanınmak, ünlü olmak.
"Adı sanı olan bir ayakkabı almış."
"Tatilini, adı sanı olmayan bir yerde geçirdi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.