deyimlerimiz.com

Adımını atmamak deyimi:

Adımını atmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kesinlikle gitmemek, uğramamak, aramamak.
"Bir daha o eve adımını atmamaya yeminliyim."
"Bir daha bu oyun salonuna adımını atmayacaksın."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.