deyimlerimiz.com

Ağız kalabalığı deyimi:

Ağız kalabalığı deyiminin anlamı ve açıklaması

Birbirini tutmayan, gereksiz, konu dışı sözler.
"Asıl meseleyi ağız kalabalığı ile ört bas edip kaçamazsın!"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.