deyimlerimiz.com

Ağız nişanı deyimi:

Ağız nişanı deyiminin anlamı ve açıklaması

Ancak sözle yapılan nişanlanma.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.