deyimlerimiz.com

Agop'un kazı gibi tıkınmak deyimi:

Agop'un kazı gibi tıkınmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok hızlı ve büyük lokmalarla yemek.
"Agop'un kazı gibi tıkınmayı bırak, acele işimiz var."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.