deyimlerimiz.com

Ağzı açılmamak deyimi:

Ağzı açılmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hiçbir söz söylememek, ses çıkarmamak, sessiz kalmak.
"Tüm ders boyunca ağzı açılmadı."
"Bu tartışmada ağzı açılmaması lazımdı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.