deyimlerimiz.com

Ağzı iyi laf yapmak deyimi:

Ağzı iyi laf yapmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Güzel, inandırıcı söz söyleme yeteneği olmak.
"Politikacı mı olacaksın, ağzın iyi laf da yapmalı."

2. Kolay ve akıcı konuşma yeteneği olmak.
"Ağzı iyi laf yapan bir öğretmeni dinlemek daha güzeldi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.