deyimlerimiz.com

Ağzında bir bakla olmak deyimi:

Ağzında bir bakla olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birinin, söylemek istediği halde çekindiği bir şeyi olmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.