deyimlerimiz.com

Ağzından lakırtı eksik etmemek deyimi:

Ağzından lakırtı eksik etmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

O sözü sürekli söylemek.
"Çok edepsiz biri, ağzından küfür lakırtısını eksik etmez."
"Akşama kadar ağzından baba lakırtısını eksik etmiyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.