deyimlerimiz.com

Ağzını burnunu parçalamak deyimi:

Ağzını burnunu parçalamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Aşırı bir biçimde döverek perişan duruma getirmek.
"Hırsızı iş yerinde yakalayınca, ağzını burnunu parçalamışlar."
"Parasını aldıkları yetmezmiş gibi, ağzını burnunu da parçalamışlar."
"Ağzını burnunu parçalarım diye beni tehdit ediyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.