deyimlerimiz.com

Ağzını kilitlemek deyimi:

Ağzını kilitlemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Susmak, bir şey söylemek istememek.
"Baban geliyor, herkes ağzını kilitlesin."
"Çocuklar ağzını kilitlemiş, kimse sınıfta nele olup bittiğini söylemiyordu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.