deyimlerimiz.com

Ağzını kiraya vermek deyimi:

Ağzını kiraya vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendini de ilgilendiren bir konuda düşüncesini söylememek, (ağzına kira istemek).

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.