deyimlerimiz.com

Ağzının payını vermek deyimi:

Ağzının payını vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Sert söz ve davranışlarla karşılık vererek bir kimseyi yaptığına pişman etmek. Haddini bildirmek.
"Demek öyle, ben de senin ağzının payını vermezsem bana da Hasan demesinler!"
"Ağzının payını vermek için konuşmaya başladı."
"Bir daha saçmalarsa ona ağzının payını vereceğim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.