deyimlerimiz.com

Ağzıyla kuş tutsa yaranamamak deyimi:

Ağzıyla kuş tutsa yaranamamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kimsenin yapamadığı en güç şeyleri kolaylıkla, yapsa da kimsenin takdirini kazanamamak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.