deyimlerimiz.com

Ahı çıkmak deyimi:

Ahı çıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Eziyete uğrayan bir kimsenin yaptığı bedduanın etkisini göstermesi.
"O insanın ahı bir gün çıkar, bunu unutma."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.