deyimlerimiz.com

Ahıra çevirmek deyimi:

Ahıra çevirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir yeri pis, bakımsız, dağınık, harap duruma getirmek.
"İki gün yalnız kalan çocuklar evi ahıra çevirdiler."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.