deyimlerimiz.com

Ahiret adamı deyimi:

Ahiret adamı deyiminin anlamı ve açıklaması

Dünya işlerinden el çekip ahiret kaygıları ile davranan kimse.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.