deyimlerimiz.com

Ahirette on parmağı yakasında olmak deyimi:

Ahirette on parmağı yakasında olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Ahirette kendisine karşı sorumlu olan kimseden hesap sormak, birinden davacı olmak.
"Eğer aldığın parayı vermezsen, ahirette on parmağım yakanda olacak."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.