deyimlerimiz.com

Ak mı kara mı, önüne düşünce görürsün deyimi:

Ak mı kara mı, önüne düşünce görürsün deyiminin anlamı ve açıklaması

Sonucun, düşündüğün gibi olup olmadığını ancak iş gerçekleşince anlarsın, anlamında kullanılır.
"Biraz bekle; ak mı kara mı, önüne düşünce görürsün."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.