deyimlerimiz.com

Aka da boka da konmak deyimi:

Aka da boka da konmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimsenin gönlünün kimi isteyip kimi seveceğinin belli olmadığını anlatmak için söylenir.
"O adama dikkat et, onun gönlü aka da boka da konar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.