deyimlerimiz.com

Akamete uğramak deyimi:

Akamete uğramak deyiminin anlamı ve açıklaması

Başarısız olmak, sonuçsuz kalmak.
"Tecrübesiz olduğumuz için akamete uğradık."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.