deyimlerimiz.com

Akarsu gibi deyimi:

Akarsu gibi deyiminin anlamı ve açıklaması

Aralıksız, kesintisiz.
"Dükkan kiraları, akarsu gibi gelmeye devam ediyor."
"Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. - Hz. Mevlana."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.