deyimlerimiz.com

Akıl yürütmek deyimi:

Akıl yürütmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir konuda düşünme yeteneğini kullanmak, fikir vermek.
"Akıl yürüterek bu problemi çözebiliriz."

2. Tahminde bulunmak.
"Senin yapabileceklerine akıl yürütmek imkansız."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.