deyimlerimiz.com

Aklını peynir ekmekle yemek deyimi:

Aklını peynir ekmekle yemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Akılsızca, şaşkınca, delice işler yapmak.
"Misafirliğe böyle gidilir mi? Sen aklını peynir ekmekle mi yedin?"
"Aklını peynir ekmekle yemiş bu çocuk, bu soğukta nereye gidiyor?"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.