deyimlerimiz.com

Aksak eşekle dağa çıkmak deyimi:

Aksak eşekle dağa çıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bütün hazırlıklarını tamamlamadan, eksiklerle iş yapmaya kalkışmak.
"Aksak eşekle dağa çıkmaya kalkarsan, işin sonunu getiremezsin."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.