deyimlerimiz.com

Akşam ahıra gündüz çayıra deyimi:

Akşam ahıra gündüz çayıra deyiminin anlamı ve açıklaması

Hayatta yiyip içip yatmaktan başka kaygısı olmayanlar için söylenen bir söz.
"Babadan zenginler, akşam ahıra gündüz çayıra, hayat onlara güzel."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.