deyimlerimiz.com

Akşamdan kalma deyimi:

Akşamdan kalma deyiminin anlamı ve açıklaması

Gece içtiği içkinin sersemliğini sabah olduğu hâlde üzerinden atamamış kimseler için kullanılır.
"Akşamdan mı kaldın?"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.