deyimlerimiz.com

Akşamı etmek deyimi:

Akşamı etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Günü bitirmek.
"Bir ayakkabı alacağız diye akşamı ettik."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.