deyimlerimiz.com

Al beş paralık da bundan deyimi:

Al beş paralık da bundan deyiminin anlamı ve açıklaması

Hoşa gitmeyen bir sözün yersizliğini anlatmak için kullanılır.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.