deyimlerimiz.com

Alabanda etmek deyimi:

Alabanda etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Dümeni sağa veya sola son kertesine kadar çevirmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.