deyimlerimiz.com

Alacağına şahin, vereceğine karga deyimi:

Alacağına şahin, vereceğine karga deyiminin anlamı ve açıklaması

Alacağını isterken ısrar eden, borcunu öderken de güçlük çıkaran kimse.
"Alacağına şahin, vereceğine kargasın, bir daha seninle alışverişimiz olmaz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.