deyimlerimiz.com

Alacak verecek deyimi:

Alacak verecek deyiminin anlamı ve açıklaması

Alışveriş ilişkisi.
"Alacak verecek kalmadı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.