deyimlerimiz.com

Alan satan belli değil deyimi:

Alan satan belli değil deyiminin anlamı ve açıklaması

Durum karmakarışık. Kimin ne yaptığı belirsiz. Herkes kendi bildiği gibi hareket ediyor.
"İki günümüz kaldı. Bu tiyatro çalışması böyle olmaz, alan satan belli değil."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.