deyimlerimiz.com

Alan talan etmek deyimi:

Alan talan etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Allak bullak etmek, yağma etmek.
"Mafyanın adamları ofisi alan talan etmişler."
"İndirim var diye mağazayı alan talan etmişler."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.