deyimlerimiz.com

Alçak köfte deyimi:

Alçak köfte deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Hain ve acımasız kadın.

2. Boyundan büyük işlere kalkışan kişi.
"O ne alçak köftedir o, sağ gösterir sol vurur. "

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.