deyimlerimiz.com

Alev saçağı sarmak deyimi:

Alev saçağı sarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir iş ya da olayın önüne geçilemez, önlenemez hale gelmesi, tehlikeli bir durum alması, ateş bacayı sarmak.
"Alev saçağı sarmış, artık kız bu oğlandan vazgeçmez."
"Alev saçağı sarmadan gidelim, yoksa başımıza iş alacağız."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.