deyimlerimiz.com

Aleyhinde söylemek deyimi:

Aleyhinde söylemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Çekiştirmek, yermek.
"Veli toplantısında, öğretmen sınıf aleyhinde sözler söyledi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.