deyimlerimiz.com

Aleyhine olmak deyimi:

Aleyhine olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir iş, birinin zararına olmak, onun için iyi olmamak.
"Aleyhine olmayacaksa bu arabayı yetmiş bine alayım."
"Yazılan raporun senin aleyhine olmadığını biliyorum."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.