deyimlerimiz.com

Aleyhine söylemek deyimi:

Aleyhine söylemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Çekiştirmek, yermek.
"Veli toplantısında, öğretmen sınıf aleyhine sözler söyledi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.