deyimlerimiz.com

Alikıran baş kesen deyimi:

Alikıran baş kesen deyiminin anlamı ve açıklaması

Zorba. Çevresinde kuvvet yolu ile etkili olmuş kimse.
"Sen bizim başımıza Alikıran baş kesen mi oldun?"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.