deyimlerimiz.com

Alıp sattığı olmamak deyimi:

Alıp sattığı olmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hiç ilgisi bulunmamak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.