deyimlerimiz.com

Alışkanlığından kopamamak deyimi:

Alışkanlığından kopamamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Belli bir huydan vazgeçememek, alışıklığı bırakamamak.
"Eski alışkanlığından kopamadığı için tüplü televizyon kullanıyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.